top of page
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ยินดีต้อนรับ

      โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้บริการ

การศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน "บริการการศึกษา

มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล"

ข่าวกิจกรรม
15-16 ก.ย.

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เข้าค่ายธรรมะ ในโครงการ ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณ

ภาพชีวิต

12-13 ก.ย.

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เข้าค่ายธรรมะ ในโครงการ ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณ

ภาพชีวิต

ติดต่อ

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขที่ 5 หมู่ 10

ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ : 034-863481

โทรสาร : 034-869479

E-mail : banplongliam@hotmail.com

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม ภาคเรียน

ที่ 2/2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 - 15  มีนาคม 2560

รรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

16 - 30  มีนาคม 2560

รรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบคัดเลือก

ตั่งแต่เวลา 08:30 - 12:30น.

9 ก.ย.

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาววัฒนธรรม ณ

สยามนิรมิตร กรุ่งเทพฯ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่
  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon
bottom of page